Work-from-anywhere en de hybride medewerker

Work-from-anywhere en de Hybride Medewerker: hoe de pandemie samenwerking en communicatie blijvend verandert

Alex Veldkamp 9 June 2021

De COVID-19-crisis heeft een onuitwisbare invloed gehad op de manier waarop medewerkers en werkgevers tegen thuiswerken aankijken. Het stigma van thuiswerken is voorgoed verdwenen en van hybride werkplekken wordt verwacht dat ze het nieuwe normaal worden. U kunt maar beter wennen aan de Hybride Medewerker en Work-From-Anywhere (WFA).

Kantoren zijn niet langer uitsluitend ‘productiviteitscentra’. Meer en meer dienen ze in plaats daarvan als plaatsen voor betrokkenheid, samenwerking en relatievorming voor de medewerkers. Waar werkgevers tot voor kort wellicht nog argwanend naar thuiswerken keken, zijn nu behoud van productiviteit en efficiëntie de kernwoorden. Met goede online tools voor vergaderen, samenwerken en communiceren kon uw organisatie toch maar mooi doordraaien tijdens een lockdown!

Meer flexibiliteit door Work-From-Anywhere

Medewerkers zijn de afgelopen periode flexibeler geworden, met een betere werk- privébalans. Bedrijven profiteren door een goed Work-From-Anywhere-beleid van lagere operationele kosten en bedrijfscontinuïteit, en krijgen de kans om een wereldwijde talentenpool aan te boren.

Wat is er nodig voor Work-From-Anywhere?

Voor hybride werk is naadloze technologie nodig op twee locaties, vooral op het gebied van communicatie- en samenwerkingstools. De kantoorruimtes zullen meer vergaderzalen en samenwerkingsruimten bevatten, die zo zijn ontworpen dat er afstand kan worden gehouden. Medewerkers op afstand hebben gebruiksvriendelijke tools op ondernemingsniveau nodig, die aan alle beveiligings- en nalevingsvereisten voldoen. Alles moet worden geïntegreerd om als één geheel te werken.

Samenwerking en communicatie tijdens de pandemie

Waar uw voorkeur ook naar uit gaat (op kantoor, op afstand of een combinatie van beide), bij het plannen van uw standaardwerkwijze na de pandemie wilt u er zeker van zijn dat de methode die u kiest uw medewerkers veilig houdt. Het is daardoor aannemelijk dat een algemene iedereen-gaat-terug-naar-kantooraanpak niet realistisch is, en dat de huidige communicatiemiddelen niet meer voldoen aan de nieuwe wensen.

Dankzij video en doeltreffende communicatie- en samenwerkingstools kan uw bedrijf vrijwel ononderbroken actief blijven. En uw medewerkers kunnen nog steeds productief zijn. Nu er vraagtekens worden gezet bij zin van de fysieke muren van kantoorgebouwen en cellenkantoren, verandert de manier waarop medewerkers functioneren in iets nieuws. De door de pandemie ontstane hybride medewerker is altijd verbonden en productief, en is gericht op een gezonde balans tussen werk en privé.
Mitel Ebook gehele image cta

Hoe werkt de Hybride Medewerker?

Deze hybride medewerkers focussen zich van een afstand op het werk. Onderzoek, planning en voorbereiding worden thuis gedaan e6 trenn de meeste vergaderingen zijn online. Wanneer een werknemer op kantoor is ingeroosterd, wordt die tijd besteed aan het beheer van alle werkzaamheden die medewerkers niet vanuit huis kunnen doen, zoals belangrijke besprekingen van grote projecten, grote teamvergaderingen, vergaderingen met klanten en productdemonstraties.

  • 50% van de medewerkers wereldwijd werkt al minimaal 2,5 dagen per week niet op kantoor.
  • 85% van de professionals geeft aan dat de productiviteit is gestegen als gevolg van meer flexibiliteit op de werkplek.
  • 80% van de medewerkers bevestigt dat zij, bij een aanbod van 2 vergelijkbare banen, de baan zonder flexibele arbeidsmogelijkheden zou afwijzen.

Communicatietools voor Millennials en Generatie Z

De millennials en generatie Z vertegenwoordigen momenteel een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking. Deze generaties verwachten op de werkvloer dezelfde eenvoudige, verbonden communicatieplatforms die zij in hun privéleven gebruiken. De flexibiliteit die deze tools bieden, heeft een grote invloed op de manier waarop deze groepen hun werk uitvoeren. Millennials vermijden bijvoorbeeld vaak persoonlijke gesprekken op de werkvloer, 55% communiceert het liefst via chatsoftware en 28% via e-mail. De sleutel tot succes in dit soort werkcultuur is het opnemen van alle voorkeuren op het gebied van communicatie.

Meer weten over Work-From-Anywhere?

Wilt u werk maken van een nieuwe werkomgeving die uw organisatie wendbaar maakt? Wilt u aan de slag om uw medewerkers de flexibiliteit te geven om met de juiste samenwerkings- en communicatietools productief te zijn? Download dan hier het e-book ‘Samenwerking en bedrijfscommunicatie na de pandemie’. Of vraag direct een demo bij ons aan om onze Work-From-Anywhere-oplossingen te ervaren.