Play Video Play Video

Internet of Things

Bent u al helemaal bij?

Miljarden dingen met sensoren omringen mensen en hun leven. Deze Internet of Things (IoT) communiceren met mensen, huizen, fabrieken, werkplekken, steden, boerderijen en voertuigen. Gartner voorspelt dat de IoT-technologie tegen 2020 in 95 procent van de elektronica voor nieuwe productontwerpen zal zitten, van voertuigen en gebouwen, tandenborstels en broodroosters tot medische apparaten en daarbuiten.

 

Wat is IoT (Internet of Things) het en waar kun je IoT voor gebruiken?

Miljarden dingen met sensoren omringen mensen en hun leven. Deze sensoren kunnen signalen uit de omgeving opnemen, en via ingebedde netwerktechnologie kunnen ze communiceren met mensen, huizen, fabrieken, werkplekken, steden, boerderijen en voertuigen. Gartner voorspelt dat de IoT-technologie tegen 2020 in 95 procent van de elektronica voor nieuwe productontwerpen zal zitten, van voertuigen en gebouwen, tandenborstels en broodroosters tot medische apparaten en daarbuiten.

Gebruik van IoT in Smart Industry

IoT en Smart Industry gaat verder dan een slimme theepot die wanneer jij wilt thee zet. Bij IoT in de Smart Industry gaat het om de toepassing van IoT binnen (bedrijfs) processen.

Denk aan het automatisch activeren van burgerhulpverlening of de gezondheid van ongeboren kalveren te bewaken. Maar ook het monitoren van bouwprojecten, het ontwikkelen van slimme stadskernen of het omleiden van gevaarlijke stoffen worden mogelijk.

IoT belooft nuttige informatie, waardoor gezondheidsproblemen eerder kunnen worden opgespoord, fitness kan worden gecontroleerd, goederen beter en veiliger kunnen worden gevolgd en voedsel efficiënter kan worden geproduceerd.

Al die data en dan?

Al deze sensoren produceren veel data en veroorzaken veel ruis door het verzenden van grote volumes en variëteiten aan informatie. De uitdaging zit in het verzamelen, opslaan en beheren van IoT-gegevens uit het veld. Veldgegevens, die terugkomen uit het gebruik van de klant, hebben een aanzienlijke impact op de volgende ontwikkeling van een product of dienst. Het beheer en beveiliging van al deze IoT-gegevens houdt in: het ontwikkelen en uitvoeren van architecturen, beleid en procedures die goed aansluiten bij de volledige levenscyclusbehoeften van gegevens, wat een unieke uitdaging vormt.

Wat is de slimme route van TSV in dit verhaal?

Data wordt door sensoren vanuit diverse IoT toepassingen via een systeem voor elk afzonderlijk IoT product teruggestuurd. Het zijn enkel signalen die worden opgevangen. Vervolgens gebeurt er nog niets mee. TSV zorgt ervoor dat al deze data kan worden gecombineerd en dat er ook daadwerkelijk een proces wordt opgestart over de verschillende IoT toepassingen heen. Hiervoor is geen diepte-investering nodig voor een nieuw technologisch platform. Dit kunnen we realiseren omdat ons platform bestaande technologieën ondersteunt maar ook aansluit bij alle nieuwe ontwikkelingen. Dit platform kunt u inzetten op basis van een maandprijs waardoor dit ook heel geschikt is voor een tijdelijke situatie of als test voor een nieuw proces of dienst.

Voorbeeld Slimme veiligheid garanderen

Een mooi voorbeeld hiervan is een notificatie zoals een alarm/event of signaal dat binnen kan komen via een, app op een horloge, e-mail, Skype For Business of via elk ander communicatiesysteem. TSV aggregeert deze data die afzonderlijk binnenkomt en zorgt voor directe spreiding naar systemen en mensen die snel kunnen reageren. Dus niet alleen kunnen meldingen via diverse wegen worden verzameld, er kunnen ook werkprocessen aan worden gekoppeld op basis van bijvoorbeeld beschikbaarheid van hulp, mensen of middelen. Een voorbeeld is weergegeven in de tekening. Een weeralarm wordt door de overheid uitgevaardigd. Dit kan bijvoorbeeld via een persbericht of een sms gebeuren.

Niet iedereen leest de berichten van de overheid meteen of is aangesloten op het alarmnetwerk van de overheid. Met behulp van het TSV Foundation platform worden de uitgezonden signalen opgevangen, verwerkt en verder verspreid naar andere communicatiemiddelen zoals digitale abri’s, luchtalarm, speakers binnen bedrijven. Op deze manier wordt een groter bereik veiliggesteld en wordt veiligheid beter georganiseerd.

Voorbeeld Slimme Stad

Een ander voorbeeld is de veelbesproken opkomst van “smart cities”, waardoor er steeds meer grip komt voor zowel overheid als burger op het gebruik van de publieke ruimte. Gemeenten verzamelen data uit de openbare ruimte met sensoren en sturen op basis van die data ‘dingen’ aan zoals licht intensiteit van lantaarnpalen of sluizen. Dat kan middels een eigen beslissing, maar ook met kunstmatige intelligentie. Ook worden beslissingen genomen op basis van data, zoals wanneer een slimme vuilnisbak vol is, geeft hij aan dat hij geleegd moet worden. Of kan de gemeente met die data beter inzicht krijgen in wanneer vuilnisbakken eerder vol zijn dan gebruikelijk en daarop inspelen bijv. met evenementen. Ook kunnen verkeerslichten bijv. bij slecht weer fietsers vaker groen licht geven ofwel fietsers groen licht geven als er geen ander verkeer aankomt. 

Voorbeeld Slim winkelen

Op een wat kleinere schaal gebeurt iets vergelijkbaars met winkels en winkelcentra: het IoT wordt ingezet om de klantervaring te verbeteren, in de verwachting dat de klant meer zal besteden. Terwijl een potentiele klant door de stad loopt krijgt deze berichten over plaatsten die wellicht interessant zijn om te bezoeken, winkels, musea of restaurants op basis van persoonlijke voorkeuren die bekend zijn.

De verandering die het IoT mogelijk maakt is vaak groot, maar de ontwikkeling gebeurt niet altijd op een even revolutionaire wijze. Dat verandert zodra zich nieuwkomers aandienen die de technologie, het IoT dus, gebruiken als de basis van hun bedrijfsmodel en een sector op zijn kop gaan zetten.

lees meer

Meer informatie over onze oplossingen?

Neem vandaag nog contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.