Het belang van verandermanagement in ICT-implementaties

Frank Lunstroo 15 November 2023

Hoewel wij bij TSV-Groep natuurlijk groot fan zijn van technologie, mag het nooit een doel op zich zijn. Het is een middel dat je helpt je organisatiedoelen te bereiken. Dat betekent ook dat elke verandering in je IT-omgeving moet voortkomen uit een heldere visie, een stip op de horizon waar je naartoe werkt. Die visie zet je om in beleid en daar moet je vervolgens de juiste IT-oplossingen bij vinden. Alleen op die manier zullen je medewerkers verandering omarmen en haal je het maximale uit je IT-investeringen. In deze blog vertelt Frank Lunstroo, salesmanager bij TSV-Groep, waar je over na moet denken bij de implementatie van nieuwe IT-oplossingen.

Alles begint met die stip op de horizon

Als het goed is, werkt elke organisatie – groot en klein – vanuit een duidelijke visie. Die visie vertaal je naar beleid en dan pas ga je onderzoeken wat de meest optimale IT-oplossing is. Het hebben van een heldere stip op de horizon is essentieel om gericht te kunnen werken en om medewerkers te overtuigen van de noodzaak van optimalisatie of vernieuwing van de IT-omgeving. Alleen dan zullen ze een nieuwe manier van werken omarmen.

Maak van verandering een inclusief proces

Een belangrijk aandachtspunt in recente jaren is de verschuiving naar het volledige hybride werken, waarbij medewerkers overal en altijd kunnen werken, liefst ook nog op elk willekeurig apparaat. Deze verandering heeft het werklandschap ingrijpend veranderd. Om een dergelijke transitie succesvol te laten verlopen, is het essentieel om medewerkers al in een vroeg stadium te betrekken en ze actief deel te laten uitmaken van het veranderingsproces. Laat ze voelen dat het geen eenzijdige beslissing is die het management aan de organisatie oplegt, maar om een inclusief proces waarbij iedereen wordt betrokken. Het is belangrijk om naar de ideeën en behoeften van je medewerkers te luisteren. Het moet immers voor hen de ideale werkomgeving zijn. Het betrekken van medewerkers in een vroeg stadium voorkomt latere weerstand en vergroot de kans op het succesvol behalen van je organisatiedoelen.

Brainstormfase

Als organisaties ons vragen naar hun IT-omgeving te kijken, gaan we een open dialoog aan en denken we kritisch mee, zoals Alex al vertelde in zijn blog. We nemen de tijd om de doelstellingen van de organisatie goed te begrijpen, om het beleid helder te krijgen en inzicht te krijgen in de behoeften van de medewerkers. Dit proces begint met een brainstormfase waarin we ons richten op de vraag hoe een ideale werkomgeving eruit zou kunnen zien. Daar betrekken we direct al de medewerkers bij, met als doel een werkwijze te ontwikkelen die optimaal aansluit bij hun behoeften en tegelijkertijd in lijn is met het beleid van de organisatie.

Niets aan het toeval overlaten

De resultaten van deze brainstormsessie werken we uit, en dat toetsen we aan het beleid en de visie van de organisatie. Soms blijkt dat een gefaseerde aanpak de meest slimme route is om de gewenste doelstellingen te bereiken. Zo had ik onlangs een gesprek met een potentiële klant waaruit bleek dat alle componenten – van vaste telefonie tot networking en van mobiele communicatie tot beveiliging – aan vernieuwing toe waren. Dat doe je niet even op een achternamiddag. Dat vraagt tijd, zorgvuldige planning en inspanning om ook je medewerkers volledig mee te krijgen. Maar alleen door, samen met ons, in de voorbereidende fase iets meer tijd te investeren, kun je goed doordachte keuzes maken. Zo kom je in de toekomst wel uit waar je wil zijn en niet waar het toeval je brengt.

Neem de slimme route

Benieuwd hoe je jouw medewerkers het best meeneemt in veranderingen in je IT-omgeving? Worstel je nog met strategische keuzes? Met onze slimme route zorgen we dat al je systemen, software, medewerkers en klanten optimaal met elkaar samenwerken. Want de beste bedrijfscommunicatie is bedrijfscommunicatie die bij jouw organisatie past. Neem contact met ons op. We leren je graag kennen.

Nog geen concreet vraagstuk, maar mogen we je wel inspireren? Check onze blogs of volg onze LinkedIn-pagina.